5 Års Garanti på Panasonic produkter


RK1's Professionelle Varmepumpeinstallation: Udvidet Garanti som Panasonic ProPartner

 


Opdag, hvordan RK1, som en del af Panasonic's ProPartner-familie, tilbyder mere end standard VVS-service. Vi tilfører værdi til din investering i Panasonic-varmepumper gennem uddannelse og udvidede garantier.


Panasonic Uddannet Ekspertise:

Vi er ikke blot en almindelig VVS-udbyder; vores team er specifikt uddannet af Panasonic i installation og vedligeholdelse af varmepumper. Denne specialisering sikrer, at vi leverer service af højeste kvalitet.


Fordele ved ProPartner Garanti:Som Panasonic ProPartner er vi i stand til at tilbyde dig en udvidet garanti på dine Panasonic-varmepumper. Dette går ud over standardgarantien og giver en ekstra sikkerhed for din investering.


Investeringssikring:Ved at vælge RK1 til montering af din varmepumpe sikrer du ikke blot en professionel installation, men også en udvidet garanti, der beskytter din investering over tid.


Vælg RK1 for kvalificeret og professionel installation af din Panasonic-varmepumpe. Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vi kan sikre din investering med vores udvidede garantitilbud.


Læs Mere om panasonics Garantivilkår:For detaljer om de udvidede garantivilkår og hvordan du kan drage fordel af dem, anbefaler vi at læse videre nedenfor.

Garantivilkår

1.1.Panasonic Nordic, filial af Panasonic Marketing Europe GmbH (“Panasonic”), tilbyder en 5-års erhvervsgaranti (“garanti”) for reservedele og arbejdsomkostninger til PRO-Partneren på de vilkår, der er angivet nedenfor.


1.2.Garantien omfatter Panasonics varmepumper i henhold til den valgte produktkategori i pkt. 1.0

1.3.Garantien gælder for produkter under forudsætning af, at:

• Installationen af produktet er udført af PRO-Partneren efter den dato, hvor PRO-partnerskabsaftalen blev underskrevet;

• Installationen er udført af en af autoriseret Panasonic-installatør;

• Installationens placering er i EU, EØS eller Schweiz, og produktet er egnet til det land, hvor det er installeret (dvs. det er egnet til de lokale vejrforhold og overholder lokale bestemmelser);

• PRO-Partneren har udført installationen korrekt, dvs. i overensstemmelse med installationsvejledningen og gældende lokale regler og bestemmelser;

• Produktet har gennemgået årlig vedligeholdelse forestået af en autoriseret installatør i overensstemmelse med klausul 2 nedenfor. PRO-Partneren skal på anmodning kunne dokumentere, at der er udført regelmæssig vedligeholdelse og eftersyn. En gang årligt

• Opstart af installationen af produktet er udført af PRO-Partneren eller af et Panasonic-autoriseret teknologicenter/servicecenter og

• Installation og opstart af installationen er registreret på websitet PRO Club (”Send opstart”).

1.5. Garantiperioden er fem (5) år fra installationsdatoen på det første installationssted (“garantiperioden”). Garantien gælder kun for det oprindelige og første installationssted. Det er et garantivilkår, at opstartsprotokollen, der er underskrevet af slutbrugeren, er forsynet med installationsdatoen. Dette vil blive kontrolleret, når der gøres krav på garantidækning i henhold til garantien.

1.6.Garantien dækker skader under normal brug, som er opstået pga. defekter i materiale eller fabrikation på fabrikken, og som eksisterede på tidspunktet for salget til PRO-Partneren. Ombyttet produkt eller ombyttede dele, som erstattes under denne garanti, er Panasonics ejendom.

1.7.Hvis Panasonic efter gentagne forsøg ikke kan genoprette produktet til funktionsdygtig stand, vil Panasonic, efter eget skøn, ombytte produktet med et identisk produkt eller et funktionsmæssigt tilsvarende produkt.

1.8.Ved en funktionsfejl i produktet skal PRO-Partneren kontakte Panasonic i overensstemmelse med procedurerne i nedenstående klausul.

1.9.Panasonic vil afgøre (direkte eller ved assistance af en autoriseret tredjepart), om fejlen er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen er dækket af garantien, vil Panasonic bede PRO-Partneren om at udbedre fejlen i overensstemmelse med nedenstående klausul eller selv udbedre fejlen (ved assistance af en autoriseret tredjepart).

1.10.Garantien dækker udgifter til dele, arbejdsomkostninger og arbejde på stedet op til et maksimalt beløb svarende til ombytning af produktet og i overensstemmelse med de gebyrer, der er fastsat i nedenstående klausul. Eventuelle omkostninger til rejser og transport uden for Danmark er ikke omfattet af garantien.


1.11.PRO-Partnerens eneste og eksklusive kompensation fra Panasonics side i henhold til denne garanti er til reparation af produktet eller eventuelle dele (eller, efter Panasonics eget skøn, ombytning af produktet eller den defekte del eller dele eller en fuldstændig eller delvis refusion). Ingen yderligere kompensation, inklusive og uden begrænsning, eventuelle krav på følgeskader eller tab af eventuelt salg, kan ydes over for køberen.

1.12.Denne garanti omfatter ikke følgende:

• Normal vedligeholdelse og service, dele som udsættes for slitage (sliddele), som i overensstemmelse med producentens retningslinjer udskiftes i forbindelse med servicearbejde,

• Reparationer af rent visuelle fejl, som ikke har nogen indvirkning på enhedens funktioner (ridser og slitage).

• Skader som følge af misbrug, forsømmelse eller ulykker (herunder, og uden begrænsning, unormal elektrisk understøttelse, forkert strømforsyningsspænding, forkert installation eller servicering, der ikke er udført i henhold til brugs- og installationsvejledningerne eller de tekniske og/eller sikkerhedsmæssige standarder, som er gældende i det land, hvor produktet anvendes). Dette omfatter også fyldning af det pågældende produkt med forurenede væsker eller andre væsker end dem, der er angivet af producenten.

• Skader, som opstår pga. en hvilken som helst ændring eller modificering af produktet, der ikke er godkendt på forhånd af Panasonic, eller pga. brug af produktet på forkert måde eller under forhold, under hvilke produktet ikke er designet til at blive brugt (i henhold til producentens anvisninger, installationsvejledningerne og/eller brugsanvisningen).

• Skader forårsaget ved forsætlig ødelæggelse (fx hærværk) eller skader forårsaget af dyr.

• Skader som følge af udefrakommende, ukontrollerbare omstændigheder forårsaget af storme, frost, korrosion, lynnedslag, overspænding, jordskælv, høj vandstand, hagl, jordskred, oversvømmelser, eksplosioner, nukleare ulykker, brand, krigshandlinger, terrorisme eller lignende.

• Fejl, der ikke er relateret til produktet (forkerte indstillinger, forkert installation, forkert strømforsyning, enhver form for kombination af produktet med andre produkter, dele eller komponenter, medmindre Panasonic har bekendtgjort, at det pågældende produkt, del eller komponent kan kombineres med produkterne …)

1.13.Denne garanti gælder kun i EU, EØS eller Schweiz for produkter som köpts, använts Norden och ursprungligen har marknadsförts inom Norden av ett företag inom Panasonic-koncernen.

1.15.Denne garanti gælder i tillæg til den lovbestemte garanti og/eller forhandlerens garanti og begrænser ikke PRO-Partnerens rettigheder som køber af en sådan garanti.

1.16.Slutbrugerens personlige data, som er registreret af PRO-Partneren, vil kun blive brugt af Panasonic til at administrere aktiveringen af garantien. Dine personlige oplysninger (adgang til, ændring og sletning af dem) vil blive administreret af Panasonic i overensstemmelse med gældende national lov samt Panasonics integritetspolicy *http://www.panasonicproclub.com/_____/policy/).

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes Rk1 VVS Entreprise ApS    Aut. VVS Virksomhed

CVR: 44565315